Raimond Nicodem

Raimond Nicodem

Raimond Nicodem (Oud-Beijerland, 1959) is ‘Chief Executive’ bij ‘Nicodem & Company’, een bedrijf dat zich bezighoudt met ‘Corporate Advisory’, ‘Strategy’ en ‘Turnarounds’. Raimond Nicodem is getrouwd en vader van vier kinderen. Op deze website vindt u informatie over zijn opleiding, carrière en competenties.

Opleiding

Raimond Nicodem bracht zijn jeugd door in Rotterdam, waar hij in 1981 de Christelijke MTS afrondde enRaimond Nicodem | Personal website naar Den Haag vertrok om Hogere Informatica te studeren aan de ‘HTS Wegastraat’. Hogere Informatica was toentertijd een net nieuw gestarte opleiding aan de HTS. Naast informatie analyse, systeembouw en wiskunde, lag de nadruk meer op de sociale aspecten en de effecten van automatisering in plaats van op het technische aspect van hoe computers in elkaar zitten. Informatiekunde en informatisering besloegen maar een klein deel van het onderwijs en de focus lag op het leren van datgene wat ten grondslag ligt aan informatica en informatieanalyse. Door zijn opleiding kan Nicodem huidige technologische innovaties plaatsen in een historisch perspectief, wat hij als een voordeel ervaart. Hij vergelijkt dit met de huidige maatschappij, waarin veel zaken met betrekking tot informatica te veel als vanzelfsprekend worden aangenomen, omdat de nadruk minder ligt op de sociale aspecten en organisatie achtergrond.

Na de afronding van de opleiding ‘Hogere Informatica’ besloot Raimond Nicodem ‘Nederlands Recht’ te studeren aan de ‘Open Universiteit Nederland’. Tussen 1999 en 2001 behaalde Nicodem tevens zijn postdoctorale opleiding ‘Electronic Commerce’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hier leerde hij over de marketing en positionering van ‘Electronic Commerce’ vanuit een juridisch perspectief. Dit ging voornamelijk over betalingsverkeer, beveiliging en datamanagement. Hoewel het al ruim 15 jaar geleden is dat Nicodem deze opleiding volgde, is het volgens hem nog steeds actueel. “De techniek is vooruit geschreden en de markt heeft een enorme dynamiek gekregen.

Toch hebben veel organisaties relatief gezien stilgestaan en is er weinig gedaan met de vele mogelijkheden met betrekking tot klantbediening in het afgelopen decennium. Pas nu beginnen bedrijven hier voorzichtig mee op een doelmatige manier te experimenteren”, aldus Nicodem. Volgens hem staat dit in contrast met de voortschrijding van de techniek en de volwassenwording van de markt, wat het gevolg is van het feit dat organisaties te traditioneel blijven. Om dit te bewerkstelligen is een omslag nodig, iets wat de focus van zijn huidige werkzaamheden is bij het bedrijf ‘Nicodem & Company’.

Carrière

Raimond-NicodemRaimond Nicodem begon zijn carrière bij het Amerikaanse bedrijf ‘Prime Computer’, waar hij als consultant werkzaam was op het gebied van cliënten ondersteuning in de Verenigde Staten. Hij hield zich bezig met de ondersteuning van software installaties en de optimalisatie van bedrijfssystemen.

Tussen 1985 en 1987 werd Nicodem voor dit bedrijf gedetacheerd naar Londen als ‘Manager Business and Information Systems’. Hij gaf bij deze functie leiding aan de ‘Finance en Administration’ en ‘Customer Service’ afdelingen binnen Europa.

Tenslotte was Nicodem tussen 1987 en 1988 werkzaam voor ‘Prime Benelux’ als ‘Manager Commercial Business Groep’, waar hij het ‘Financial Services’ segment sterk heeft kunnen uitbreiden, door het bevorderen van het werken in teamverband tussen verkoopadviseurs en software consultants.

Vanuit zijn werkzaamheden bij ‘Prime’ kwam Nicodem vervolgens terecht bij ‘Interleaf’, een Amerikaans ‘Electronic Publishing’ bedrijf waar hij tussen 1988 en 1990 ‘Managing Director’ was van het Europese Support Centrum.

Vanuit Interleaf vertrok Nicodem in 1990 naar het ondernemende Amerikaanse IT-bedrijf ‘Persoft’, waar hij tot 1994 directeur ‘Finance and Operations’ was. Hier was Nicodem verantwoordelijk voor de financiële zaken, marketing, personeelszaken, orderadministratie, automatisering en technische ondersteuning.

Vanuit ‘Persoft’ werd Nicodem gevraagd om te komen werken bij ‘Hart Graphics’, een grote Amerikaanse printer die een vestiging in Europa wilde openen. Nicodem kon hierbinnen ervaring opdoen binnen de sales en op strategisch gebied. Uiteindelijk kreeg hij de kans om bij de consulting takken van dit bedrijf ‘Functional Advising’ te bieden aan de primaire processen van verschillende bedrijven.

Zo kwam Nicodem in 1996 terecht bij KPMG, waar hij in 2001 vennoot werd. Dit was tevens de tijd waarin hij zijn huidige bedrijf ‘Nicodem & Company’ oprichtte. Tussen 2004 en 2006 werd Nicodem programmamanager bij VGZ, waar hij de strategische focus van het bedrijf neerzette voor de komende vijf jaar. Tussen 2007 en 2015 werkte Nicodem voor verschillende bedrijven zoals ‘VGZ’, ‘Univé’, ‘Mental Health Care’, ‘Oracle’, ‘Accenture’ en ‘BearingPoint’, waarbij hij zich bij alle functies bezig hield met strategie en consultancy. Nicodem was tussen 1997 en 2003 partner bij ‘KPMG’. Deze werkzaamheden vormen de huidige focus van zijn bedrijf ‘Nicodem & Company’.

Nicodem & Company

Bij ‘Nicodem & Company’ houdt Raimond Nicodem zich bezig met consultancy in de strategische hoek. Hij denkt nieuwe concepten en positioneringen uit die de voorbode zijn van grote veranderingen binnen specifieke bedrijven. Als programma directeur leidt hij deze veranderingen in opdracht van directie en bestuur van zijn clienten.

De rode draad bij zijn werkzaamheden is om lastige situaties, die vaak politiek beladen zijn en waarbij een hoop weerstand bestaat, in beweging te krijgen. Het is daarbij zijn taak om een brug te vinden tussen de knelpunten die dit met zich meebrengt en het implementeren van een nieuwe strategie. De focus ligt op de mens-factor, wat Nicodem zelf beschouwt als de sleutel van het succes van ‘Nicodem & Company’. Door respect te hebben voor de omgeving en de cultuur van het bedrijf, komt hij al vrij snel tot ‘speaking terms’ met alle betrokken partijen.

Op deze manier kan een ‘vastgeroest’ bedrijf tot bloei komen met behulp van coaching en kunnen prestaties neergezet worden met ‘eigen’ mensen. Dit geldt voor zowel grote bedrijven als voor MKB’s.

Raimond Nicodem en Unleashed Potential Group – UPG

Raimond Nicodem is de oprichter en chairman van Stichting ‘UPG, de ‘Unleashed Potential Group. Dit initiatief zet zich in door jonge professionals uit het Nederlands-Caribisch gebied verdere werkervaring te geven en de sociaal- en economische waarden van deze gebieden op een hoger plan te brengen.

StichtingUPG doet dit door een team van jonge professionals van de eilanden te laten werken aan projecten ten behoeve van deze eilanden om zo de twee doelstellingen (praktische werkervaring / toegepaste kennis) en het stimuleren van de economie in te vullen. Zaken als begeleiding, het stimuleren van teamwerk, respect en het toevoegen van echte waarden staan hierbij hoog in het vaandel

Dit geeft een potentiële oplossing voor het probleem van ‘reverse migration’ (het na de opleiding niet terugkeren van deze mensen naar de betreffende eilanden).

Begin oktober 2018 heeft Raimond Nicodem de voorzittershamer overgedragen aan Carlvin A. Brooks.

Raimond Nicodem en BREXIT

Over het algemeen is er voor de BREXIT geen duidelijk vooraf gedefinieerd speelveld en geen procedures om ermee om te gaan. BREXIT is een “once in a lifetime” ervaring.

Sinds april 2018 heeft Raimond Nicodem een brede studie gedaan naar de effecten van BREXIT, met name gericht op het oplossen en mitigeren van de daaruit voortvloeiende continuïteitsproblemen bij organisaties. Nicodem & Company biedt een reeks diensten aan in het Verenigd Koninkrijk gevestigde organisaties die een nieuwe licentieorganisatie willen vestigen in Nederland als resultaat van BREXIT, om hun soepele toegang tot en continuïteit van de organisatie te behouden service aan hun EU27 klantenbestand

Competenties

De stijl van Raimond Nicodem als bestuurder is betrokken, persoonlijk en onafhankelijk. Zijn hoge conceptuele niveau zorgt ervoor dat hij constant op zoek is naar de vragen achter de vragen en de problemen achter de problemen, waardoor hij meerdere stappen vooruit kan denken. Hij streeft ernaar om zaken zo praktisch mogelijk te maken, zodat alle betrokken partijen kunnen begrijpen wat er gebeurt en een complex probleem in hapklare brokken gesmeed kan worden. Op deze manier kan een gezamenlijke route bepaald worden die kansrijk en succesvol is en wordt zo tot positief effect bereikt.


facebook-buttonlinkedin-button